(Informacja została opracowana na podstawie strony Państwowego Zakładu  Higieny) Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z rzeczywistym drobnoustrojem. Szczepionka wywołuje odpowiedź immunologiczną podobną do naturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu, lub chorobie. Głównym celem
Czytaj więcej
Bilans zdrowia (inaczej profilaktyczne badanie lekarskie) jest okresowo wykonywanym u każdego dziecka kompleksowym przeglądem stanu zdrowia, połączonym z oceną prawidłowości rozwoju. Dzięki systematycznemu wykonywaniu bilansów zdrowia możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków, zmierzających do poprawy sytuacji. Badanie bilansowe jest również ważne dla rodziców – podczas wizyty bilansowej mogą oni pytać o
Czytaj więcej