Badanie metodą Holtera polega na ciągłym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca najczęściej przez okres 24 godziny. W razie potrzeby monitoring taki może zostać wydłużony maksymalnie do 72 godzin. Tak długi monitoring pozwala ocenić pracę serca i wyłapać nieprawidłowości, które czasem występują cyklicznie lub sporadycznie. Badanie rejestruje pracę serca zarówno podczas snu jak i podczas normalnej aktywności człowieka.

Badanie to jest idealnym narzędziem do wykrywania zaburzeń rytmu serca.
W naszym przypadku zakładanie i zdejmowanie rejestratora systemu Holterowskiego odbywa się w godzinach rannych. Pacjenci są zapisywani w kolejkę na te badania.
Po zdjęciu rejestratora badanie jest wczytywane do systemu komputerowego. Dalszą oceną badania zajmuje się lekarz kardiolog, który je analizuje i opisuje.

Pracownia Holterowska wyposażona jest w aparaturę najnowszej generacji do rejestracji i analizy 24 godzinnego monitorowania EKG. W naszej placówce mamy do dyspozycji 2 systemy holterowskie wiodących firm Holterowskich: Cardioscan firmy Oxford i Medilog Darwin firmy Schiller. Dla obu tych systemów mamy dostępne rejestratory 3 i 12 kanałowe.

Również tych dwóch firm mamy systemy Holterowskie do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi.
Pracownia ma możliwość jednoczesnego wykonywania 5 rejestracji EKG m. Holtera w ciągu 1 doby oraz 4 rejestracji ciśnienia krwi na dobę.

Typowe wskazania do badania EKG m. Holtera to:

  • zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta);
  • bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę
  • zaburzenia przewodzenia,
  • podejrzenie choroby węzła zatokowego,
  • diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności
  • choroba niedokrwienna serca
  • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem) serca;

dla Holtera ciśnieniowego:

  • rozpoznanie Nadciśnienia tętniczego (NT)
  • dla oceny skuteczności leczenia NT

Nasze usługi