W gabinecie badania słuchu oferujemy Państwu wykonanie szeregu badań sprawdzających stan układu słuchowego –  począwszy od struktur  ucha zewnętrznego i środkowego, poprzez ucho wewnętrzne, aż do pnia mózgu, w którym zachodzi właściwe słyszenie dźwięków. Wszystkie badania wykonywane są w specjalnie do tego przygotowanej kabinie dźwiękoszczelnej, przy użyciu sprzętu najwyższej jakości. Poniżej przedstawiamy opis przeprowadzanych przez nas badań i wskazania do ich wykonania.

Audiometria tonalna

jest najczęściej wykonywanym badaniem słuchu. Można je wykonać u wszystkich pacjentów powyżej 5-6 r. ż. Polega na sprawdzeniu progów słyszenia dla obojga uszu. W trakcie badania pacjent słyszy przez słuchawki tony z zakresu 125-8000 Hz i ma za zadanie reagować za każdym razem, gdy spostrzeże dźwięk. Badanie audiometrią tonalną jest niezwykle przydatne w ocenie stanu narządu słuchu. Jest pierwszym krokiem do określenia, czy niedosłuch występuje i w jakim stopniu upośledza funkcje słyszenia. Audiometria tonalna pozwala też wstępnie zlokalizować, który fragment układu słuchowego nie działa prawidłowo. Badanie zaleca się wykonywać za każdym razem, gdy mamy wątpliwość dotyczącą jakości naszego słyszenia. W razie wykrycia niedosłuchu nasz specjalista doradzi Państwu wykonanie specjalistycznych badań uzupełniających.

Przygotowanie: uszy powinny być czyste, bez zalegającej woskowiny; pacjent powinien być wypoczęty, bez problemów z koncentracją.

Audiometria słowna

badanie zdolności rozumienia mowy. Wykonywane u pacjentów powyżej 6 r. ż. W trakcie badania pacjent słyszy przez słuchawki wyrazy o różnym natężeniu głośności. Ma za zadanie powtarzać słowa w takiej formie, w jakiej je zrozumie. Audiometria słowna pozwala określić, w jakim stopniu doszło do tzw. deprywacji słuchu w przypadku istniejącego niedosłuchu. Jest też wykonywana w przypadku podejrzenia zaburzeń centralnych, mających źródło w nieprawidłowym funkcjonowaniu nerwu słuchowego bądź obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozumienie mowy. Jest badaniem niezwykle przydatnym w procesie doboru i dopasowania aparatów słuchowych.

Przygotowanie: uszy powinny być czyste, bez zalegającej woskowiny; pacjent powinien być wypoczęty, skoncentrowany.

Tympanometria

jest badaniem najczęściej zalecanym dla najmłodszych pacjentów, ale nie tylko. Pozwala sprawdzić stan ucha środkowego: ciśnienie za błoną bębenkową, podatność błony na zmianę ciśnienia, stopień ruchomości kosteczek słuchowych, drożność trąbki Eustachiusza. Wykonuje się je w przypadku problemów natury przewodzeniowej – gdy niedosłuch wywołuje zalegająca wydzielina, stan po zapaleniu ucha środkowego, kłopoty z trąbką słuchową lub inne przyczyny towarzyszące niektórym chorobom uszu. Badanie polega na umieszczeniu w przewodzie słuchowym niewielkiej sondy pomiarowej odpowiedzialnej za zmianę ciśnienia i generację tonu kontrolnego. Pomiar wykonuje się sam i trwa zaledwie kilkanaście sekund, stąd wysoka popularność badania w przypadku najmłodszych dzieci. Przeciwskazaniem do badania może być duża bolesność struktur ucha zewnętrznego wywołana np. stanem zapalnym.

Przygotowanie: uszy powinny być czyste, bez zalegającej woskowiny; najlepiej, by pacjent nie był zakatarzony, przeziębiony.

Nasze usługi