Badanie Echo serca jest również nazywane badaniem USG serca. Jest to precyzyjna metoda oparta na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, grubość ścian i wielkość jam serca. W trakcie badania jest rejestrowany ruch mięśnia sercowego i zastawek, oraz stopień ich zwężenia i niedomykalności  a także kurczliwość serca Echo serca może ocenić przecieki wewnątrz-sercowe przy wadach wrodzonych.

W trakcie badania oceniane są parametry obrazujące zmiany prędkości przepływu krwi w przedsionkach i komorach serca. Echo serca pozwala również ocenić obecność płynu np. krwi w worku osierdziowym. W trakcie badania ocenia się frakcje wyrzutową  serca.

Wskazania do wykonania ECHO serca to:

  • podejrzenie wad serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • choroba niedokrwienna serca
  • choroby układu krążenia
  • zapalenie wsierdzia
  • zapalenia mięśnia sercowego
  • przerost mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • kardiomiopatia
  • ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca

Cel badania – ocena wad serca oraz ocena wydolności krążeniowej serca.

Jak przebiega badanie ECHO Serca

– Pacjent wchodzi do gabinetu.
– Lekarz prosi o podanie jego danych osobowych.
– Następnie wykonuje krótki wywiad w zakresie dolegliwości, na które uskarża się przybyły.
– Prowadzący badanie lekarz prosi pacjenta o położenie się na leżance i odsłonięcie klatki piersiowej.
– Odzież badanego zabezpiecza się ligniną w celu uniknięcia zabrudzenia żelem.
– Podczas diagnostyki serca lekarz sprawdza po kolei i bada stan morfologiczny i funkcjonalny mięśnia serca:

budowę mięśnia serca
wymiary mięśnia serca
funkcję hemodynamiczną

– Jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości przeprowadza się kolejne badanie konkretnego narządu.
– Przybyły na koniec badań otrzymuje ligninę do usunięcia pozostałości żelu wykorzystywanego do badania.
– Na koniec diagnosta krótko streszcza wynik badania, wskazuje na ewentualne elementy, które mogą wywoływać niepokój oraz sugeruje wizytę u lekarza prowadzącego, określając czy wizyta powinna mieć charakter pilny. Dodatkowo, informuje pacjenta o ewentualnych wskazaniach do kontrolnego badania usg.

Każdy pacjent po badaniu w kopercie otrzymuje wynik badania oraz zdjęcie z printera (nawet jeśli obraz jest prawidłowy). Wyniki będą mogły przy następnym badaniu posłużyć do określenia ewentualnych zmian.

Nasze usługi