ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAWY I MONTAŻU OKIEN
W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki zdrowotnej”, zapraszamy Państwa do składania ofert na: dostawę i montaż 12 sztuk trzyszybowych okien PCV.

PACZKA DOKUMENTÓW 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA