ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki zdrowotnej”, zapraszamy Państwa do składania ofert na: usługę ocieplenia ścian zewnętrznych.

PACZKA DOKUMENTÓW

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA