„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Zakup Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Dla Przychodni „Centrum” w Sulejówku”

mająca na celu rozwój działalności gospodarczej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CENTRUM” w Sulejówku poprzez utrzymanie istniejących oraz stworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia przyznania pomocy i zakupu sprzętu medycznego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, utworzenie nowych miejsc pracy, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: Lasera Fotokoagulacyjnego, Autorefraktokeratometru, Tonometru bezkontaktowego z Pachymetrem, USG okulistycznego, Perymetru komputerowego,

Urządzenia wielofunkcyjnego do fizjoterapii, Urządzenie do krioterapii.