ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE MODERNIZACJI SYSTEMU GRZEWCZEGO
ORAZ SYSTEMU PRZYGOTOWANIA C.W.U.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie
efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki
zdrowotnej”, zapraszamy Państwa do składania ofert na: modernizację systemu grzewczego oraz
systemu przygotowania c.w.u.

PACZKA DOKUMENTÓW

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA