Pracownia EKG wyposażona jest w najnowszą aparaturę medyczną, posiadającą certyfikaty ISO do wykonywania badań diagnostycznych. Pracownia świadczy usługi także ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania oraz odpłatnie dla osób ze skierowaniami nierefundowanymi przez NFZ. EKG (elektrokardiografia) jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, której celem jest rozpoznanie przebiegu zjawisk elektrycznych w sercu. Badanie to polega na rejestracji zmian potencjałów elektrycznych, powstających na powierzchni ciała pod wpływem prądu elektrycznego, wytwarzanego i rozprzestrzeniającego się w sercu. Elektrokardiograf odbiera potencjały ze skóry dzięki specjalnym elektrodom umieszczanym w odpowiednich miejscach ciała. Potencjały te są wzmacniane i zapisywane przez aparat na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.

Dzięki otrzymanemu w ten sposób elektrokardiogramowi możliwe jest:

 – określenie czy praca serca jest prawidłowa, czy też mamy do czynienia ze zbyt wolnym rytmem serca lub odwrotnie z  przyśpieszoną czynnością serca,
 – określenie częstotliwości skurczy mięśnia serca, co ma olbrzymie znaczenie w wyborze odpowiedniego leczenia,
zdiagnozowanie zaburzenia przewodzenia prądu w sercu, co czasami pomaga podjąć decyzję o wszczepieniu układu stymulującego serce,
 – odczytanie wielu informacji o sercu, m.in. można wyczytać cechy przerostu mięśnia komór i ich przeciążenia spotykane w nadciśnieniu tętniczym lub niedociśnieniu płucnym oraz wielu wadach zastawkowych serca i pierwotnych chorobach mięśnia serca,
 – wykazanie cech niedokrwienia mięśnia serca i cech zawału lub pozostałej po nim blizny.

Pracownia EKG dysponuje nowoczesną aparaturą do badań, zapewniający pełną analizę, uśrednianie i interpretację słowną. Są to aparaty produkowane w oparciu o najnowsze dostępne technologie, który wykorzystywane są na oddziałach i w klinikach kardiologicznych. Wszystkie badania wykonujemy przy użyciu elektrod jednorazowych, a wyniki wydawane są natychmiast po badaniu.

Realizujemy badania:
– refundowane przez NFZ (na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
– odpłatnie dla osób prywatnych (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich).

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11.00 - 12.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11.00 - 12.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
Gabinet EKG
11.00 - 18.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Nasze usługi