ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE MONTAŻU SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ

w związku z realizacją inwestycji pn. Podniesienie efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki zdrowotnej, zapraszamy Państwa do składania oferty na: montaż systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła.

 
PACZKA DOKUMENTÓW