Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego, jakim jest jazda na rowerze stacjonarnym lub marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i czynności serca, podczas wysiłku fizycznego.

INFORMACJE O BADANIU:

Próba wysiłkowa jest nieinwazyjnym badaniem z zakresu diagnostyki kardiologicznej, polegającym na ocenie pracy serca obserwowanego w czasie wysiłku, tym samym zwiększającego się zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Test wysiłkowy przeprowadzany jest na bieżni ruchomej bądź na rowerze treningowym tzw. cykloergometrze. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni lub w przypadku ergometru rowerowego zwiększane obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, tym samym następuje wzrost pracy serca. W czasie trwania próby wysiłkowej stale kontrolowane są: częstość oraz rytm pracy serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG.

OPIS BADANIA:

Na odtłuszczoną skórę klatki piersiowej przylepiane są elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG, a na rękę zakładany jest mankiet pozwalający kontrolować ciśnienie tętnicze w czasie trwania próby. Przed badaniem wykonywane jest EKG. Test wysiłkowy rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni. Co pewien czas podnoszony jest kąt nachylenia oraz zwiększana jest prędkość przesuwu bieżni. Próba wysiłkowa na cykloergometrze polega na stopniowym zwiększaniu obciążenia przy utrzymaniu stałej prędkości pedałowania, co daje badanemu wrażenie jazdy ze stałą prędkością pod coraz większą górkę. W tym czasie nieprzerwanie trwa zapis EKG i okresowo ciśnienia tętniczego, a lekarz będący przy próbie kontroluje i ocenia zachodzące zmiany. Pacjent jest proszony o informowaniu o wszystkich niepokojących objawach (ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, duże zmęczenie). Próba wysiłkowa trwa do momentu ustalonego przez kardiologa na podstawie tzw. osiągnięcia przez pacjenta częstości akcji serca bądź pojawienia się ww. dolegliwości.

CEL BADANIA:

Test wysiłkowy jest najczęściej wykonywaną próbą elektrokardiograficzną pozwalającą wykryć cechy choroby niedokrwiennej serca. Badanie umożliwia też ocenę wydolności fizycznej organizmu. Pozwala na dokładną ocenę funkcji serca w odpowiedzi na zwiększony wysiłek fizyczny. Tego rodzaju diagnostyka kardiologiczna umożliwia wykrycie oraz rozpoczęcie leczenia chorób serca we wczesnym stadium zapobiegającemu pojawieniu się dolegliwości, które będą zauważalne w spoczynku. Ponadto test wysiłkowy pozwala ustalić plan rehabilitacji u osób po zawale serca bądź z chorobą serca oraz sprawdzić efektywność przepisanych leków.