ZMIANA CZASU PRACY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r., z dniem 02 stycznia 2019r. ulega zmianie czas pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne).

Poradnia POZ pracować będzie w godzinach 08:00 – 18:00.

Jednocześnie informujemy Państwa, że nie ulega skróceniu czas pracy lekarzy POZ, w związku z tym nie ma niebezpieczeństwa ograniczenia dostępu pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu.

 

Podstawy prawne:

Dziennik Ustaw poz.86 załącznik nr 1

„świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy”

Leave a reply