ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE MONTAŻU SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 6,8KW

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki zdrowotnej”, zapraszamy Państwa do składania ofert na: dostawę i montaż systemu fotowoltaicznego 6,8kW.

PACZKA DOKUMENTÓW

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z DNIA 12.05.2023

PROTOKÓŁ Z ROZTRZYGNIĘCIA