ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE OCIEPLENIA STROPODACHU Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI
W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Podniesienie efektywności energetycznej budynku NZOZ Centrum, w którym świadczone są usługi opieki zdrowotnej”, zapraszamy Państwa do składania ofert na: usługę ocieplenia stropodachu z wymianą konstrukcji.

PACZKA DOKUMENTÓW

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA