SPIROMETRIA jest badaniem pozwalającym ocenić wydolność oddechową człowieka. Dzięki niemu można zbadać zarówno pojemność zawartych w płucach gazów i uzyskać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego, jak i określić szybkość i objętość wymiany gazowej w płucach. Główne grupy zawodowe, które powinny być poddawane badaniom spirometrycznym, to przede wszystkim pracownicy lakierni, malarni, odlewni, hut, cementowni, wytwórni mas bitumicznych, pracownicy budowlani i wszyscy ci, którzy narażeni są na wdychanie związków chemicznych, gazów i pyłów.

Gabinet spirometrii dysponuje z nowoczesnym spirometrem klinicznym. Do badania używamy jednorazowych filtrów antybakteryjnych, izolujących pacjenta od aparatu.

Realizujemy badania:
– refundowane przez NFZ (na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
– odpłatnie dla osób prywatnych i firm (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich).

Badanie składa się z trzech procedur:

  1. rejestracji spirogramu w czasie spokojnego oddychania, umożliwiającego zmierzenie pojemności życiowej (VC) i jej składowych,
  2. rejestracji manewru natężonego wdechu – wydechu, umożliwiającego rejestrację krzywej określającej maksymalny przepływ – objętość oraz wartości z nią związanych,
  3. pomiaru maksymalnej wentylacji dowolnej.

Do badania nie jest konieczne specjalne przygotowanie. Nie ma również bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Serdecznie zapraszamy osoby prywatne (dorosłych i dzieci od lat 6) oraz firmy do Gabinetu Spirometrii.
Bardzo prosimy o dokonanie wcześniej rejestracji telefonicznej.

 

Nasze usługi