PRACA PRZYCHODNI W OKRESIE PANDEMII

Kontakt telefoniczny z nami w tym w okresie jest utrudniony z uwagi na wielokrotny wzrost zachorowań i istotne zwiększenie połączeń telefonicznych.

Z tego powodu najtrudniej się do nas dodzwonić w pierwszej połowie dnia.  Ale poza telefoniczną  metodą kontaktu z nami pod numerem 22 783 01 00, dostępne są jeszcze inne sposoby komunikacji, do których Państwa zachęcamy:

 1. Droga mailowa: medycyna@nzozcentrum.pl,
 2. Poprzez konto naszej firmy na Facebooku,
 3. Poprzez wiadomość na Messenger oraz
 4. Przez firmowe konto Google.

Kontakt bezpośredni

W przypadku kontaktu bezpośredniego

 1. do rejestracji wchodzimy pojedynczo
 2. obowiązują nas niezbędne zasady profilaktyki i prewencji:
 • dezynfekcja rąk,
 • pomiar temperatury
 • wypełnienie ankiety
 • zasłanianie ust i nosa (założenie maseczki)
 1. Planujemy wizytę w taki sposób, aby czas spędzony w przychodni był możliwie jak najkrótszy.

Zasady świadczeń porad/konsultacji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

 1. Każdemu pacjentowi z objawami infekcji w pierwszej kolejności świadczymy tzw. teleporadę,

podczas której lekarz zbiera wywiad ocenia stan pacjenta i decyduje czy niezbędna jest wizyta bezpośrednia.

 • W trakcie teleporady lekarz może wystawić e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie na badania diagnostyczne, zapotrzebowanie na wyroby medyczne, a razie podejrzenia choroby Covid 19  skierowanie na wykonanie testu na obecność koronawirusa.
 • Jeżeli wizyta bezpośrednia będzie niezbędna lekarz zaprasza pacjenta do przychodni, a taka wizyta odbywa się w specjalnie odizolowanym gabinecie z osobnym wejściem, poczekalnią i łazienką. Pacjent zapraszany jest na określona godzinę i czeka na zaproszenie do gabinetu.
 1. Pacjent bez objawów infekcji zapraszany jest na wizytę bezpośrednią, lub jeśli to nie jest niezbędne świadczone ma usługi w ramach teleporady.
 1. Okres oczekiwania na Teleporadę.
 • Nasilone objawy infekcji

Z uwagi na bardzo dużą ilość pacjentów w pierwszej kolejności załatwiani są pacjenci z nasilonymi objawami infekcji (w dniu zgłoszenia).

 • Objawy łagodne. Pacjenci z objawami łagodnymi są załatwiani do 3 dni.
 • Powtarzanie leków przewlekle przyjmowanych: e-recepty. Zamówienia na leki w formie papierowej pacjent zostawia w skrzynce przy rejestracji. Zapraszamy do przesyłania zamówień w formie elektronicznej (strona internetowa: https://nzozcentrum.pl/zamow-recepte,
  mail: medycyna@nzozcentrum.pl).

Zasady wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Badania laboratoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:30. Każdy pacjent proszony jest o cierpliwość i oczekiwanie na naszym patio, ponieważ w poczekalni nie może przebywać zbyt wiele osób na raz.

Obowiązują oczywiście restrykcje dla kontaktu bezpośredniego (dezynfekcja rąk, pomiar temperatury, zasłonięcie ust i nosa (założenie maseczki) oraz wypełnienie ankiety przed wejściem do budynku).

Badania diagnostyczne (USG, holtery, EKG, itp.) odbywają się według standardowych procedur ale z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych. Pacjent zapisany na konkretną godzinę proszony jest o przyjście kilka minut przed badaniem.

Zasady świadczeń porad/konsultacji  u Specjalistów

Terminy wizyt należy rezerwować telefonicznie pod numerem 22 783 39 32, mailowo poprzez adres medycyna@nzozcentrum.pl, poprzez konto naszej firmy na Facebooku, przez wiadomość Messenger oraz przez nasze firmowe konto Google.

 1. Pacjent pierwszorazowy

Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy ma świadczoną wizytę bezpośrednią, z zachowaniem wszystkich zasad dla wizyty bezpośredniej. Na wizytę pacjent zobowiązany jest zabrać ze sobą karty informacyjne z dotychczasowego leczenia, wyniki badań diagnostycznych i informację o przyjmowanych lekach.

 1. Pacjent ‘kontrolny’ – teleporada

Wizyty, które nie wymagają osobistej obecności pacjenta w przychodni odbywają się telefonicznie.  Dlatego pacjent wizytę kontrolną ma świadczoną w ramach teleporady.

Do wizyty pacjent powinien być przygotowany (aktualnie przyjmowane leki, wyniki badań – jeżeli wykonane były poza naszą placówką, wykonane badanie EKG i własne pomiary ciśnienia, w przypadku kardiologii).

Podczas wizyty lekarz zbiera wywiad, ocenia badania diagnostyczne, ew. modyfikuje leczenie, ordynuje leki (e-Rp), wystawia skierowania, lub zaświadczenia lekarskie (jeśli będą potrzebne). Jednocześnie lekarz na podstawie zebranych danych ocenia czy w obecnej sytuacji bezpośrednia wizyta jest niezbędna. Jeśli nie wizyta jest zakończona, a pacjent jest zapraszany na kolejną wizytę kontrolną w określonym czasie zależnym od stanu pacjenta.

 1. Wizyty bezpośrednie

Jeżeli jednak wizyta bezpośrednia jest potrzebna lekarz zaprasza pacjenta do poradni, w zależności od stanu pacjenta – z tygodnia na tydzień, lub z dnia na dzień, lub nawet w dniu teleporady, aby dalej ją kontynuować w bezpośrednim spotkaniu.

 1. Dodatkowe informacje
 • Na wizyty, które odbywają się osobiście prosimy przychodzić bez osób towarzyszących (jeżeli jest to możliwe) lub z jedną osobą towarzyszącą (w przypadku dzieci i ich opiekunów).
 • Prosimy też o przychodzenie punktualnie, lub z zapasem kilkuminutowym tak, żeby w poczekalniach przychodni przebywało jednorazowo jak najmniej osób.
 • Przypominamy, że każda osoba wchodząca do naszej przychodni zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, pomiaru temperatury, zasłonięcia ust i nosa (założenia maseczki) oraz wypełnienia deklaracji przed wejściem do budynku.
Leave a reply