Warunki korzystania z usługi:

1.Aby skorzystać z usługi trzeba być pacjentem Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodni CENTRUM, czyli mieć złożoną deklaracje wyboru lekarza w naszej placówce.

2. Zamówienie na receptę można składać tylko na leki przyjmowane przewlekle, wypisywane wcześniej w naszej placówce i zapisane w dokumentacji medycznej pacjenta.

3. Zamówienie na receptę można składać tylko wtedy, jeśli jedynym powodem planowanej wizyty lekarskiej jest powtórzenie leków przewlekle przyjmowanych.

4. Recepty może odbierać pacjent zgłaszający się osobiście, lub osoba przez niego upoważniona. Przy odbiorze należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

5. Termin realizacji zamówienia 2 – 4 dni roboczych.

 

Zamówienie recepty