• Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) – świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

  Świadczenia POZ są wykonywane w ramach:

  • działań lekarza POZ (rodzinnego),
  • działań pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej,
  • nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki medycznej,
  • transportu sanitarnego POZ.

  Do świadczeń POZ należą działania związane w szczególności z:

  • badaniami i poradami lekarskimi,
  • diagnostyką i leczeniem,
  • kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
  • opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
  • szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
  • opieką nad niepełnosprawnymi,
  • promocją zdrowia i profilaktyką chorób.

  Świadczenia POZ udzielane są pacjentom, którzy wybrali lekarza POZ, pielęgniarkę i położną POZ. Takiego wyboru dokonuje się poprzez złożenie w placówce ochrony zdrowia deklaracji wyboru. Można to zrobić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.Metoda finansowania świadczeń z zakresu POZ oparta jest na rocznej stawce kapitacyjnej przypadającej na jednego świadczeniobiorcę, czyli pacjenta. Stawka kapitacyjna w zakresie świadczeń wykonywanych przez lekarza rodzinnego zawiera:

  • koszty udzielania świadczeń z uwzględnieniem wskaźnika demograficznego dla poszczególnych grup wiekowych,
  • koszty badań diagnostycznych należących do zakresu zadań lekarza POZ.

  Usługi medyczne POZ są wykonywane w godzinach podstawowej działalności świadczeniodawców POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent ma także zapewnione wizyty domowe.

  Badania

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Zabiegi

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Lekarze POZ

  • Robert van Hex
   Physiotherapist
  • Earlene Milone, Prof.
   Laryngologist
  • Greta Midler
   Human Resources
  • Robert Brown, Prof.
   Gynecologist
  • Ann Blyumin, Prof.
   Pediatrist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
  Empty section. Edit page to add content here.
 • Poradnia Alergologiczna

  Poradnia Alergologiczna

  Poradnia Alergologiczna zapewnia kompleksową pomoc w zakresie wykrycia i leczenia alergii. Podczas pierwszej wizyty odbywa się diagnostyka (testy alergiczne) chorób alergicznych. Alergolog ustala, co jest przyczyną swoistej reakcji organizmu: np. substancje chemiczne obecne w powietrzu, pokarmach czy lekach. Dla każdego pacjenta dobierane są indywidualne metody leczenia alergii.

  Poradnia alergologiczna NZOZ Centrum Sulejówek zapewnia kompleksową pomoc zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wszelkie działania prowadzone są kompleksowo i mają na celu podjęcie skutecznego leczenia. Najczęściej podczas pierwszej lub jednej z pierwszych wizyt pacjent poddawany jest testom alergicznym. Alergolog może również zlecić dodatkowe badania w celu wyeliminowania innych dolegliwości zdrowotnych o podobnych objawach.

   

  Rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje alergii

  ●      alergia pokarmowa

  ●      alergia wziewna

  ●      alergia skórna

  ●      alergia krzyżowa

  Specyficzne objawy alergii zależą od rodzaju uczulenia. Zazwyczaj wykonywane są testy skórne na powszechnie występujące alergeny środowiskowe i pokarmowe. Można je wykonać nawet u niemowląt, ale bardziej wiarygodne wyniki daje badanie dzieci powyżej 2. roku życia. W szczególnych przypadkach diagnoza nie jest łatwa i wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Clare Mitchell, Prof.
   Pediatrist
  • Ann Blyumin, Prof.
   Pediatrist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy
   testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Poradnia Diabetologiczna

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Robert van Hex
   Physiotherapist
  • John D. Tom
   Surgeon

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Gynaecological Clinic

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Tim Duncan
   Gynecologist
  • Robert Brown, Prof.
   Gynecologist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Cardiac Clinic

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • John D. Tom
   Surgeon

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Laryngological Clinic

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Earlene Milone, Prof.
   Laryngologist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Ophthalmology Clinic

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Sue Collins
   Ophthalmologist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Dental Clinic

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Norma Blueman

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Outpatient Rehabilitation

  An average heart beats 100,000 times a day, pumping some 2,000 gallons of blood through its chambers. Over a 70-year life span, that adds up to more than 2.5 billion heartbeats.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135

  Doctors

  • Sue Collins
   Ophthalmologist
  • Robert van Hex
   Physiotherapist

  Quick naps not only improve your alertness, but they also help in decision making, creativity and sensory perception.

  Investigations

  • Colonoscopy
   $250
  • Gastroscopy
   $235
  • Allergy testing
   $135
  • CT scan
   $575
  • Cardiac CT scan
   $275
  • Paratryroid scan
   $195
  • Captopril renogram
   $165

  Treatments

  • Bronchoscopy
   $100 - $150
  • Cardiac ablation
   $150 - $200
  • Sport injuries
   $135
  • Women’s health
   $135
  • Orthotics
   $175
 • Emergency Case

  If you need a doctor urgently outside of medicenter opening hours, call emergency appointment number for emergency service.
  READ MORE
 • Doctors Timetable

  Here at medicenter we have individual doctor's lists. Click read more below to see services and current timetable for our doctors.
  READ MORE
 • Opening Hours

  • Monday - Thursday
   8.00 - 17.00
  • Friday
   9.00 - 18.00
  • Saturday
   9.30 - 17.30
  • Sunday
   9.30 - 15.00
 • Emergency Case

  If you need a doctor urgently outside of medicenter opening hours, call emergency appointment number for emergency service.
  READ MORE
 • Doctors Timetable

  Here at medicenter we have individual doctor's lists. Click read more below to see services and current timetable for our doctors.
  READ MORE
 • Opening Hours

  • Monday - Thursday
   8.00 - 17.00
  • Friday
   9.00 - 18.00
  • Saturday
   9.30 - 17.30
  • Sunday
   9.30 - 15.00

Make An Appointment

Being in control of your life and having realistic expectations about your day-to-day challenges are the keys to stress management.

— Josh Billings

Make An Appointment

Being in control of your life and having realistic expectations about your day-to-day challenges are the keys to stress management.

— Josh Billings