Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum prowadzi postępowanie w celu wyłonienia dostawcy w projekcie:
„Usprawnienie pracy NZOZ w Sulejówku poprzez stworzenie systemu e-usług.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Wzór umowy