Informujemy, iż z sukcesem zakończyła się realizacja projektu dotyczącego wdrożenia w NZOZ CENTRUM systemu e-usług. Portal E-usług został zbudowany przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Tytuł projektu: Usprawnienie pracy NZOZ w Sulejówki poprzez stworzenie systemu e-usług

Nr i data podpisania umowy: RPMA.02.01.01-14-1417/15-00 z dnia 6 X 2016 r.

Wartość projektu: 847 394,71 zł

Kwota dofinansowania: 676 715,78 zł

W zakładce Strefa Pacjenta udostępniliśmy dla pacjentów funkcjonalności następujących usług elektronicznych:

 – e-Rejestracja – usługa umożliwiająca rejestrację pacjentów na wizyty.

 – e-Zlecenie, e-Wyniki – usługa umożliwiająca pacjentom m.in. sprawdzenie wyników badań.

 – e-Karta – usługa wspomagająca udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (pełna historia wizyt, badań, wyników pacjenta).

 – e-Konsultacje: lekarz – pacjent – możliwość konsultacji wyników badań z wybranym lekarzem.

 

W zakładce Strefa ………….????? udostępniliśmy dla współpracujących podmiotów medycznych funkcjonalności następujących usług elektronicznych:

e-Zlecenie, e-Wyniki – usługa umożliwiająca:

– elektroniczne przesyłanie zleceń badań dla poszczególnych pacjentów,

– przesyłanie wyników badań laboratoryjnych w formie elektronicznej do NZOZ Centrum

e-Konsultacje: lekarz – inny podmiot medyczny – w ramach usługi inne placówki medyczne będzie mogą uzyskać opis i konsultacje wyników badań ze specjalistami NZOZ Centrum.

e-Recepta – elektroniczny odpowiednik recepty wysłany przez platformę NZOZ do systemu OSOZ.

 

Platforma obejmuje również intranetową wersję w/w e-usług opartą o:

Moduł e-Archiwum – system do archiwizacji  badania USG i badania echo serca.

Elektroniczną Wymianę Dokumentacji – wymiana i przechowywanie informacji/rozliczeń pomiędzy wydziałami NZOZ, lekarzami i innymi jednostkami medycznymi w postaci elektronicznej.