Przypominamy, że w naszej przychodni cały czas można skorzystać z teleporad. W zależności od potrzeb zgłaszającego, świadczenie może zostać udzielone przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ.

W celu skorzystania z teleporady oraz wyznaczenia terminu jej realizacji, pacjent może skontaktować się z personelem placówki poprzez:

  1. telefon: 22 150 16 60 w Sulejówku lub 22 185 55 88 w Hipolitowie
  2. formularz elektroniczny, udostępniony na stronie: https://nzozcentrum.pl/e-rejestracja/
  3. osobiście lub przez osobę trzecią, w punkcie rejestracji, w dniach i godzinach pracy placówki POZ.

Podczas teleporady lekarz POZ lub pielęgniarka POZ lub położna POZ weryfikuje dane osoby, z która prowadzona jest rozmowa. Następnie dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.