Ogłoszenie z dnia 19.06.2023

W związku z realizacją Projektu pn. Realizacja standardów dostępności POZ w NZOZ Centrum, zapraszamy Państwa do składania oferty na: dostawę aparatu ultrasonograficznego.

PACZKA DOKUMENTÓW

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PROTOKÓŁ Z ROZTRZYGNIĘCIA