Jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne.

Psychiatra zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem farmakologicznym i psychoterapeutycznym różnych zaburzeń:

  • nastroju

  • lękowych

  • psychotycznych

  • nerwicowych

  • psychosomatycznych

  • snu

  • osobowości