Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum prowadzi postępowanie w celu wyłonienia dostawcy w projekcie:
„Usprawnienie pracy NZOZ w Sulejówku poprzez stworzenie systemu e-usług.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Zmieniony – załącznik nr 3

II wyjaśnienia treści zapytania ofertowego