Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum prowadzi postępowanie w celu wyłonienia dostawcy w projekcie:
„Usprawnienie pracy NZOZ w Sulejówku poprzez stworzenie systemu e-usług.”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Unieważnienie postępowania