kg

Wynik

0.00

Dawka dla pacjenta

kg

cm

Wynik

0.00


Poniżej 16: Wygłodzenie
16,0 - 16,9: Wychudzenie
17,0 - 18,49: Niedowaga
18,5 - 24,9: Prawidłowa masa ciała
25,0 - 29,9: Nadwaga
30,0 - 34,9: I stopień otyłości
35,0 - 39,9: II stopień otyłości
powyżej 40,0: III stopień otyłości (skrajna)

kg

lat

mg/dl

Wynik

0.00kg

cm

Wynik

0.00 m²
Wynik


0.00


Kalkulator zmiany jednostek Cholesterol całkowity (Tchol), Cholesterol HDL (HDL), Cholesterol LDL (LDL)

mg/dl

mmol/l

Wynik

0.00 mmol/l


0.00 mg/dl

Kalkulator zmiany jednostek trójglicerydów TG

mg/dl

mmol/l

Wynik

0.00 mmol/l


0.00 mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

Wynik

0.00