Osiecka

Specjalność Specjalista Medycyny Rodzinnej
Stopień Lekarz Medycyny
Podstawowa opieka zdrowotnaji