Abramowicz Michał

Specjalność Specjalista Alergolog
Stopień Lekarz Medycyny
Obszary Specjalizacji
  • alergolog