Jacak-Banachewicz Bożena

Specjalność Diabetolog
Stopień Lekarz Medycyny
Obszary Specjalizacji
  • Specjalista diabetologii
  • Specjalista chorób wewnętrznych

HARMONOGRAM PRACY