Dramińska-Załęska Agnieszka

Specjalność Specjalista chorób wewnętrznych
Stopień Doktor nauk medycznych
Obszary Specjalizacji
  • choroby wewnętrzne

HARMONOGRAM PRACY


Agnieszka Dramińska-Załęska jest doktorem nauk medycznych, specjalistą chorób wewnętrznych. W latach 2002-2007 pracowała w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 roku konsultuje pacjentów Poradni Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej w Warszawie.